Опис на кодот за грешка P0681.
Кодови за грешка OBD2

P0681 Неисправност на колото на цилиндарот 11

P0681 – Технички опис на шифрата за проблеми OBD-II

Шифра за проблем P0681 е генеричка шифра за дефект што укажува на дефект во колото на цилиндарот 11. Треба да се забележи дека кај P0681 може да се појават и други шифри за дефекти.

Што значи кодот за грешка P0681?

Шифрата за проблем P0681 укажува на проблем во контролното коло на чепот на цилиндарот 11. Оваа грешка е поврзана со системот за предзагревање на цилиндрите на моторот, што е особено важно за дизел моторите што работат на ладно време.

Поконкретно, P0681 покажува дека контролниот модул на погонската спрега (PCM) открил ненормален напон во наведеното коло за светилник. Ова може да покаже дека цилиндарот 11 не функционира правилно поради проблеми со електричното коло, самиот приклучок или други компоненти, вклучувајќи го и PCM.

Шифра за дефект P0681.

Можни причини

Некои од можните причини кои би можеле да го активираат кодот за проблеми P0681 се:

 • Неисправни приклучоци за осветлување: Сјајните приклучоци може да откажат поради абење, оштетување или краток спој. Ова може да предизвика дефект на контролното коло и да се појави кодот P0681.
 • Електрични проблеми: Отворање, кратки споеви или оксидација во електричното коло поврзано со контролата на приклучокот за осветлување може да доведе до ненормални вредности на напонот и до грешка.
 • Дефекти во контролниот модул на моторот (PCM): Проблемите со PCM може да предизвикаат неправилно функционирање на колото за контрола на приклучокот за осветлување и да резултираат со P0681 код.
 • Проблеми со сензорите: Неисправните сензори како што се сензорите за температура на моторот или сензорите за положба на коленестото вратило може да влијаат на правилното функционирање на системот за контрола на свеќичките.
 • Проблеми со електрична енергија на автомобилот: Неправилно инсталирани или неисправни осигурувачи, релеи или други компоненти на електричниот систем може да ја предизвикаат шифрата P0681.

Кои се симптомите на кодот за грешка? P0681?

Симптомите поврзани со кодот P0681 може да варираат во зависност од специфичната причина и контекстот на неговото појавување, но некои вообичаени симптоми кои може да се појават со овој код вклучуваат:

 • Тешкотии при стартување на моторот: Може да почувствувате зголемен број на обиди за палење на моторот или долго време за палење, особено при ладно време. Ова може да биде предизвикано од неправилно функционирање на приклучоците за осветлување поради кодот P0681.
 • Нестабилна работа на моторот: Моторот може да биде груб кога работи во лер или кога возите. Ова може да се манифестира како тресење, штракање или нерамномерно работење на моторот.
 • Ограничување на моќноста: Системот за управување со моторот може да го стави моторот во режим со ограничена моќност за да спречи понатамошни проблеми или оштетувања доколку ја открие шифрата P0681.
 • Зголемена потрошувачка на гориво: Неправилното работење на свеќите или другите компоненти на системот за контрола може да резултира со зголемена потрошувачка на гориво поради неефикасно согорување на горивото.
 • На таблата со инструменти се појавуваат пораки за грешка: Индикаторите за грешка може да се појават на таблата со инструменти, што укажува на проблеми со системот за управување со моторот или електричното коло.

Ако ги почувствувате овие симптоми или примите P0681 код, се препорачува да контактирате со квалификуван автомеханичар или сервисен центар за дијагноза и поправка.

Како да дијагностицирате код за дефект P0681?

Дијагностицирањето на кодот P0681 бара систематски пристап и може да ги вклучи следните чекори:

 1. Скенирајте го кодот за грешка: Користете дијагностички скенер за да ги прочитате шифрите за грешки од системот за управување со моторот. Проверете дали кодот P0681 е навистина присутен и дали има други поврзани кодови.
 2. Визуелна проверка на свеќите и нивните врски: Проверете ги свеќите за видливо оштетување, корозија или оксидација. Проверете ги приклучоците и жиците на приклучоците за блескање дали има прекини или кратки кола.
 3. Проверка на електричното коло: Користете мултиметар за да го проверите напонот во колото на приклучокот за осветлување. Погрижете се напонот да ги достигне приклучоците за осветлување според спецификациите на производителот.
 4. Проверка на релето на приклучокот за осветлување: Проверете ја работата на релето што ги контролира приклучоците за осветлување. Проверете дали релето е активирано кога се обидувате да го запалите моторот.
 5. Дијагностика на контролниот модул на моторот (PCM).: Проверете ја работата на PCM и неговата комуникација со другите компоненти на контролниот систем. Проверете дали PCM ги прима точните сигнали од сензорите и ги испраќа точните команди до приклучоците за осветлување.
 6. Дополнителни проверки: Проверете ја состојбата на другите компоненти на системот за палење и вбризгување гориво, како што се сензорите за температура и притисок, во случај тие да влијаат на работата на свеќите.
 7. Ажурирање или репрограмирање на софтверот PCMЗабелешка: Во некои случаи, може да биде потребно ажурирање на софтверот PCM за да се реши проблемот.
 8. Тестирање на патишта: Откако ќе ги извршите сите потребни дијагностички процедури, тестирајте го моторот и направете тест на патот за да се уверите дека проблемот е решен.

Ако не сте сигурни во вашите дијагностички вештини, се препорачува да контактирате со квалификуван автомеханичар или сервисен центар за професионална помош.

Дијагностички грешки

При дијагностицирање на DTC P0681, може да се појават следниве грешки:

 • Грешки при дијагностицирање на електричните компоненти: Неразбирање на системот за контрола на електричниот приклучок или неправилна употреба на мултиметарот може да доведе до погрешна дијагноза и неправилно утврдување на причината за грешката.
 • Прескокнување на дијагностика за други компоненти: Со фокусирање само на приклучоците за осветлување, може да пропуштите други причини, како што се проблеми со релето, жици или самиот PCM, што може да доведе до неефикасно решавање проблеми.
 • Поправањето на проблемот не успеа: Измешаните жици, неправилната замена на компонентите или несоодветните дејства за поправка може да го зголемат времето и трошоците за решавање на проблемот без краен резултат.
 • Неправилно читање на кодови за грешки: Неправилното читање или толкување на шифрите за грешки може да доведе до неправилно утврдување на причината за проблемот и, како резултат на тоа, до неточни дијагностички чекори.
 • Прескокнување на тестирање покрај патот: Недоволното тестирање на патот по дијагностички процедури може да резултира со недостиг на скриени проблеми кои може да станат очигледни само во реалните работни услови.
 • Нема ажурирање на софтверот PCM: Ако проблемот се должи на софтверски грешки во PCM, неправилно или нецелосно ажурирање на софтверот PCM може да не го реши проблемот.
 • Прескокнување на темелна проверка на другите компоненти: Исто така, важно е да се осигурате дека другите компоненти на системот за палење и вбризгување гориво работат правилно за да се осигурате дека тие не придонесуваат за кодот P0681.

За да се избегнат овие грешки, важно е добро да го разберете системот за контрола на свеќичките, како и да ги следите дијагностичките процедури наведени во упатството за сервисирање за вашата специфична марка и модел на возило.

Колку е сериозен кодот за грешка? P0681?

Шифрата за проблем P0681 е сериозна, особено за возилата со дизел мотори каде што приклучоците за осветлување играат важна улога во процесот на палење на моторот при ладно време, постојат неколку причини зошто оваа шифра за проблеми треба да се сфати сериозно:

 • Тешкотии при стартување на моторот: Неисправност во системот за предзагревање на цилиндерот може да предизвика тешкотии при стартување на моторот, особено при ладно време или при ниски температури.
 • Негативно влијание врз перформансите: Неправилното работење на свеќите може негативно да влијае на перформансите на моторот, вклучувајќи го животниот век на моторот и потрошувачката на гориво.
 • Ограничување на моќноста: За да се спречи понатамошно оштетување на моторот, контролниот систем може да го стави моторот во режим со ограничена моќност кога ќе се открие P0681.
 • Зголемено абење на компонентите: Континуираната употреба на возило со неисправни приклучоци за осветлување или други проблеми со системот за претходно загревање може да предизвика зголемено абење на моторот и другите компоненти.
 • Потенцијални проблеми на патот: Ако проблемот се појави додека возите, може да создаде опасна ситуација на патот поради губење на моќноста или неправилно работење на моторот.

Значи, кодот за проблем P0681 бара сериозно внимание и навремена поправка за да се избегнат дополнителни проблеми со моторот и да се обезбеди безбедно и сигурно работење на возилото.

Која поправка ќе помогне да се елиминира кодот? P0681?

Решавањето проблеми DTC P0681 зависи од конкретната причина за проблемот. Неколку можни чекори за поправка што може да помогнат да се поправи оваа грешка:

 1. Замена на свеќите: Ако приклучоците за осветлување се истрошени, оштетени или неисправни, нивното заменување со нови, квалитетни може да го реши проблемот.
 2. Проверка и замена на жици: Дијагностицирајте го електричното коло, вклучувајќи ги жиците и приклучоците поврзани со контролата на приклучокот за осветлување. Заменете ги или поправете ги оштетените или оксидирани жици и врски.
 3. Замена на релето на приклучокот за осветлување: Проверете ја работата на релето на приклучокот за осветлување и заменете го доколку е потребно.
 4. Проверка и поправка на контролниот модул на моторот (PCM): Ако се најдат проблеми со PCM, можеби ќе треба да се поправи или замени.
 5. Дијагноза и замена на сензори или други компоненти: Проверете ја работата на сензорите како што се сензорите за температура на моторот, сензорите за положба на коленестото вратило и други. Заменете ги или поправете ги неисправните компоненти.
 6. Ажурирање на софтверот PCM: Во некои случаи, проблемот може да се должи на софтверски грешки во PCM. Ажурирањето на софтверот PCM може да помогне да се реши овој проблем.
 7. Професионална дијагностика и поправка: Во случај на сложени или нејасни причини за кодот P0681, се препорачува да контактирате со квалификуван автомеханичар или сервисен центар за професионална дијагноза и поправка.

Поправката на кодот P0681 мора да биде приспособена на конкретната причина за проблемот. Пред да ги замените компонентите, се препорачува да се спроведе темелна дијагноза за да се избегнат непотребните трошоци и самоуверено да се идентификува дефектот.

Како да го поправите кодот на моторот P0681 за 3 минути [2 DIY методи / само 9.41 долари]

Додадете коментар