Сообраќајни правила на Русија

Сообраќајни правила на Русија

1. СДА РФ. Општи одредби

2. Општи обврски на возачите

3. Примена на специјални сигнали

4. Одговорности на пешаците

5. Обврски на патниците

6. Семафори и сообраќајна сигнализација

7. Примена на алармен и предупредувачки триаголник

8. Почеток на движење, маневрирање

9. Локација на возила на коловозот

10. Брзина на движење

11. Претекнување, напредување, приближување на минување

12. Запирање и паркирање

13. Раскрсница

14. Пешачки премини и постојки на патните возила

15. Движење низ железнички пруги

16. Сообраќајот на автопатите

17. Движење во станбени области

18. Приоритет на патни возила

19. Користење на надворешни светла и звучни сигнали

20. Влечење на моторни возила

21. Возење за обука

22. Превоз на луѓе

23. Карго превоз

24. Дополнителни сообраќајни услови за велосипедисти и возачи на мопеди

25. Дополнителни услови за движење на колички со коњи, како и за возење животни

26. Временски ограничувања за возење и одмор

×