Опис на DTC P1481
Кодови за грешка OBD2

P1481 (Volkswagen, Audi, Skoda, Seat) Реле за секундарна воздушна пумпа 2 – отворено коло

P1481 – Технички опис на шифрата за проблеми OBD-II

Шифрата за проблем P1481 означува отворено коло во релето 2 на секундарната пумпа за довод на воздух во возилата Volkswagen, Audi, Skoda, Seat.

Што значи кодот за грешка P1481?

Шифрата за проблем P1481 укажува на проблем со отворено коло со релето на секундарната воздушна пумпа 2 во системот на возилото. Секундарната воздушна пумпа е одговорна за снабдување со дополнителен воздух до системот за издувни гасови за збогатување на мешавината гориво/воздух во моторот, особено при ладно палење. Отвореното коло во релето 2 може да предизвика пумпата да престане да функционира, што пак може да доведе до недоволно збогатување на мешавината на горивото и, како резултат на тоа, до нестабилна работа на моторот.

Шифра на грешка P1484

Можни причини

Можните причини за отвореното коло на релето 1481 на секундарната воздушна пумпа P2 може да вклучуваат:

 1. Неисправно реле: Самото реле, кое е одговорно за контролирање на секундарната пумпа за довод на воздух, може да биде неисправно поради абење, оштетување или корозија на контактите.
 2. Оштетени или кородирани електрични приклучоци: Жиците или конекторите што го поврзуваат релето со електричниот систем на возилото може да се оштетат, скршат или кородираат, предизвикувајќи губење на контактот и отворено коло.
 3. Проблеми со контролниот модул: Неисправност во контролниот модул на моторот или друг контролен уред што ја контролира секундарната воздушна пумпа може да предизвика отворено коло и да ја постави шифрата P1481.
 4. Оштетени или изнемоштени жици: Жиците што се движат од релето до секундарната воздушна пумпа може да се оштетат или изневерат поради физички удар, што може да резултира со отворено коло.
 5. Проблеми со самата секундарна воздушна пумпа: Во ретки случаи, проблемот може да биде поврзан со самата секундарна воздушна пумпа, на пример, таа не функционира или е затнат, што доведува до преоптоварување на електричното коло и отворено коло.
 6. Физичко оштетување или удар: Возилото можеби претрпело физичко оштетување, како на пример несреќа, при што може да се оштетени електричните компоненти или жиците.

Елиминирањето на причината за отвореното коло во релето на секундарната воздушна пумпа 2 бара темелна дијагноза на системот и неговите компоненти за прецизно да се идентификува и реши проблемот.

Кои се симптомите на кодот за грешка? P1481?

Симптомите за DTC P1481 може да го вклучуваат следново:

 • Проверете го индикаторот на моторот: Појавата на сијаличка за Check Engine на контролната табла на вашиот автомобил може да биде еден од првите знаци на проблем.
 • Нестабилна работа на моторот: Отвореното коло во релето 2 на секундарната пумпа за довод на воздух може да доведе до нестабилна работа на моторот, особено при ладно палење. Ова може да се манифестира со нерамномерна работа на моторот, тресење или дури и неправилно работење.
 • Деградирани перформанси: Неправилното работење на секундарната воздушна пумпа може да влијае на перформансите на моторот, што може да резултира со намалена моќност, побавно забрзување или севкупна лоша динамика на возилото.
 • Зголемени емисии на штетни материи: Секундарната воздушна пумпа помага да се намалат емисиите, особено при ладно стартување. Нејзината неисправност поради отвореното коло на реле 2 може да доведе до зголемени емисии на азотни оксиди (NOx) и други штетни материи.
 • Лоша економичност на горивото: Неправилното работење на системот за секундарно воздух може да резултира со зголемена потрошувачка на гориво поради неефикасно согорување на мешавината на горивото.

Овие симптоми може да се манифестираат во различни степени во зависност од специфичната причина за отвореното коло на релето на секундарната воздушна пумпа 2 и карактеристиките на моторот. Ако забележите некој од овие симптоми, се препорачува да контактирате со квалификуван автомеханичар за дијагноза и поправка.

Како да дијагностицирате код за дефект P1481?

За да го дијагностицирате отвореното коло на реле 1481 на секундарна воздушна пумпа P2, можете да ги следите овие чекори:

 1. Читање на кодови за грешка: Користете дијагностички скенер за да ги прочитате шифрите за проблеми од контролниот модул на моторот. Проверете дали е присутен кодот P1481 и не е случаен дефект.
 2. Проверка на електрични приклучоци: Проверете ги сите електрични приклучоци поврзани со релето на секундарната воздушна пумпа 2 за корозија, оштетување или корозија. Проверете дали сите врски се цврсти и правилно обезбедени.
 3. Проверка на жици: Проверете ги жиците на релето и секундарната воздушна пумпа за оштетување, изолација или прекини. Внимателно проверете ги жиците каде што поминува низ области кои се предмет на вибрации или топлина.
 4. Проверка на состојбата на релето и пумпата: Проверете ја состојбата на самото реле 2 и на секундарната пумпа за довод на воздух. Погрижете се да немаат видливи оштетувања и да функционираат правилно. Доколку е потребно, тестирајте ја нивната работа.
 5. Користење на мултиметар: Доколку е потребно, користете мултиметар за да ги проверите напонот и отпорот во колото на релето 2 на секундарната воздушна пумпа. Ова ќе помогне да се идентификуваат прекини или кратки споеви.
 6. Дополнителни тестови: Доколку е потребно, направете дополнителни тестови, како што е проверка на работата на другите компоненти на системот за секундарен воздух или тестирање на колото за кратки споеви.

По дијагностицирање и идентификување на причината за проблемот, треба да започнете со поправка или замена на неисправните компоненти, како што се релеи, жици или самата секундарна воздушна пумпа. Ако не можете сами да го дијагностицирате проблемот, се препорачува да контактирате со квалификуван автомеханичар или сервисен центар.

Дијагностички грешки

При дијагностицирање на DTC P1481, може да се појават следниве грешки:

 • Прескокнете ја визуелната инспекција: Една честа грешка е прескокнувањето на визуелна проверка на електричните приклучоци, жици и компоненти. Дефектот може да биде предизвикан од едноставен прекин на жица или оштетување на конекторот.
 • Неправилно толкување на податоците од скенерот: Понекогаш алатката за скенирање може да укаже на отворено коло, но тоа може да биде предизвикано од други проблеми, како што е неисправно реле или секундарна воздушна пумпа. Погрешното толкување на податоците од скенерот може да резултира со замена на непотребните компоненти.
 • Недоволно тестирање на релето и пумпата: Спроведувањето на дијагностика само на електричните приклучоци и жици, без темелна проверка на состојбата на релето и пумпата, може да резултира со недостаток на дефекти на овие компоненти.
 • Занемарување на дополнителни тестови: Некои грешки може да произлезат од занемарување да се извршат дополнителни тестови, како што е тестирање на работата на други компоненти на системот за секундарно воздух или мерење на напон во различни точки во колото.
 • Несистематски пристап: Неразумно селективна дијагностика без систематски пристап може да доведе до пропуштање на клучни точки и причини за дефект.
 • Погрешно толкување на симптомите: Некои симптоми може да се поврзат не само со проблем во секундарниот систем за воздух, туку и со други проблеми во моторот. Погрешното толкување на симптомите може да доведе до погрешна дијагноза.

Темелен и систематски дијагностички процес, вклучувајќи визуелна инспекција, употреба на дијагностичка опрема, вршење дополнителни тестови и анализа на податоци земајќи ги предвид сите можни фактори, ќе ви помогне да ги избегнете овие грешки.

Колку е сериозен кодот за грешка? P1481?

Шифрата за проблем P1481, што укажува на отворено коло во релето на секундарната воздушна пумпа 2, може да биде сериозен проблем што бара внимателно внимание. Еве зошто е сериозно:

 • Потенцијален дефект на моторот: Секундарната воздушна пумпа помага во правилното согорување на горивото во моторот, особено при ладно палење. Отвореното коло на релето 2 може да предизвика моторот да работи неправилно или неправилно, што може да влијае на перформансите на моторот и долгиот век на траење.
 • Можно зголемување на емисиите на штетни материи: Секундарната воздушна пумпа помага и во намалување на емисиите на штетни материи како што се азотни оксиди (NOx). Неуспехот да функционира правилно поради отворено реле коло може да резултира со зголемени емисии и прекршување на еколошките стандарди.
 • Можни проблеми со технички преглед: Во зависност од барањата на вашиот регион или земја, кодот P1481 може да резултира со неуспех да помине проверка, што може да резултира со парични казни или ограничувања за работењето на возилото.
 • Потенцијално оштетување на други компоненти: Неуспехот на секундарната воздушна пумпа да функционира правилно може да резултира со преоптоварување на електричното коло и оштетување на другите компоненти на електричниот систем.

Севкупно, иако возилото со кодот P1481 може да се вози, игнорирањето или одложувањето на поправките може да доведе до посериозни проблеми и скапи поправки по патот. Затоа, важно е сериозно да го сфатите овој код за проблеми и навремено да го дијагностицирате и поправите.

Која поправка ќе помогне да се елиминира кодот? P1481?

Решавање проблеми DTC P1481 за отвореното коло на секундарното реле за воздушна пумпа 2 може да ги бара следните чекори:

 1. Замена или поправка на електрични приклучоци: Внимателно проверете ги сите електрични приклучоци, жици и конектори поврзани со релето на секундарната воздушна пумпа 2. Заменете ги или поправете ги оштетените или кородираните врски.
 2. Замена на неисправно реле: Ако се открие дека релето 2 е неисправно или не функционира правилно поради отворено коло, заменете го со ново.
 3. Проверка и замена на секундарната пумпа за довод на воздух: Направете темелна проверка на состојбата на секундарната воздушна пумпа. Ако пумпата е оштетена или неисправна, заменете ја со нова.
 4. Дијагностика и поправка на други компоненти: Проверете ги другите компоненти на секундарниот систем за воздух, како што се сензорите или контролните модули, за проблеми. Направете ги потребните поправки или замена доколку е потребно.
 5. Тестирање и верификација: По поправка, тестирајте го секундарниот систем за воздух за да се уверите дека нема грешки и правилна работа.

Важно е поправките или замените на компонентите да ги врши квалификуван автомеханичар, особено ако немате искуство со работа со електрични системи на возилото. Ова ќе помогне да се избегнат дополнителни проблеми и да се обезбеди сигурно решение за проблемот.

Како да ги прочитате шифрите за дефекти на Фолксваген: Водич чекор-по-чекор

Додадете коментар