Опис на DTC P1478
Кодови за грешка OBD2

P1478 (Volkswagen, Audi, Skoda, Seat) Неисправност на системот за контрола на EVAP LDP - откриено е затнато црево

P1478 – Технички опис на шифрата за проблеми OBD-II

Шифрата за проблем P1478 укажува на проблем во системот за контрола на EVAP (систем за контрола на емисијата) кога е откриено затнато црево во системот за пумпа за откривање истекување (LDP) во возилата Volkswagen, Audi, Skoda, Seat.

Што значи кодот за грешка P1478?

Шифрата за проблем P1478 укажува на проблем со системот за контрола на испарувањето (EVAP), кој е одговорен за контролирање на емисиите на пареа од горивото од системот за гориво на возилото. Поточно, оваа шифра покажува дека е откриено исклучено црево во системот за пумпа за откривање истекување (LDP). Системот LDP (Пумпа за откривање истекување) е дизајниран да го следи притисокот или нивото на вакуум на системот EVAP за да открие можно истекување на пареа од горивото. Кога системот ќе открие дека едно од неговите црева е исклучено, затнато или не е правилно поврзано, се генерира грешка P1478.

Шифра на грешка P1478

Можни причини

Можни причини за DTC P1478:

 • Неуспешна инсталација или поврзување на цревото: Цревото може да не е правилно инсталирано или поврзано додека го сервисира возилото, што може да предизвика негово исклучување.
 • Физичко оштетување на цревото: Цревото може да се оштети поради надворешни фактори како што се вибрации, силен удар или корозија, предизвикувајќи негово откачување или пукање.
 • Слабо прицврстување или абење на прицврстувачите: Прицврстувачите што го држат цревото може да се олабават поради абење или производствени несовршености, што може да предизвика олабавување на цревото.
 • Интервенција од трети лица: Неквалификуваната интервенција на возилото, како што е обидот за поправка или менување на системот EVAP, може да резултира со неправилни врски, затнати или исклучени црева.
 • Оштетување на цревото поради несреќа: Цревата може да се оштетат од несреќа или судир, што ќе предизвика нивно пукнување или откачување.

Дијагностицирањето на системот EVAP и проверката на состојбата на цревата ќе ви овозможи да ја идентификувате конкретната причина за исклученото црево и да ги преземете потребните мерки за да го отстраните.

Кои се симптомите на кодот за грешка? P1478?

Кога кодот за проблем P1478 е присутен во системот за контрола на испарување (EVAP) на вашето возило, може да ги почувствувате следните симптоми:

 • Проверете го индикаторот на моторот: Појавата на сијаличка за Check Engine на контролната табла на вашето возило е најочигледен знак за проблем со системот EVAP.
 • Зголемена потрошувачка на гориво: Затнатото или исклученото црево во системот LDP може да предизвика истекување на пареата од горивото од системот EVAP, што може да ја зголеми потрошувачката на гориво на возилото.
 • Мирис на гориво: Истекувањето на пареата од горивото може да предизвика мирис на гориво околу возилото.
 • Изгубени перформанси: Неисправноста на системот EVAP поради затнато или исклучено црево може да резултира со губење на перформансите на моторот или нестабилна брзина на мирување.
 • Тешкотии при стартување на моторот: Во некои случаи, немањето доволно пареа од горивото во системот може да го отежне палењето на моторот или да предизвика проблеми со работата.
 • Незадоволителни резултати од инспекцијата: Доколку се открие шифра P1478 при проверка на возилото, тоа може да резултира со незадоволителни резултати и неуспех да се издаде сертификат за проверка.

Важно е да се напомене дека симптомите може да се појават во различен степен, во зависност од специфичната причина и сериозноста на проблемот. Ако ги искусите овие симптоми или се појави светлото за проверка на моторот, се препорачува да го дијагностицирате и поправите вашиот систем за контрола на системот за испарување од квалификуван автомобилски техничар.

Како да дијагностицирате код за дефект P1478?

За да го дијагностицирате DTC P1478, следете ги овие чекори:

 1. Читање на кодови за грешка: Користете скенер OBD-II или слична опрема за да ги прочитате шифрите за проблеми од електронскиот систем на возилото. Проверете дали P1478 е меѓу откриените кодови.
 2. Визуелна инспекција: Визуелно проверете ги системот за контрола на испарување (EVAP) и цревата поврзани со системот за пумпа за откривање истекување (LDP) за видливи оштетувања или исклучувања. Проверете дали има оштетување, абење или корозија во врските или компонентите.
 3. Проверка на црева: Проверете ја состојбата и интегритетот на сите црева поврзани со системот LDP. Обрнете внимание на исправноста и веродостојноста на нивната инсталација и прицврстување.
 4. Проверка на врски: Проверете ги електричните приклучоци и жици поврзани со системот LDP за неправилни врски, корозија или прекини.
 5. Користење на дијагностичка опрема: Доколку е потребно, користете специјализирана дијагностичка опрема за да ја проверите работата на системот LDP и притисокот во системот EVAP. Ова може да вклучува тестирање вентили и електромагнети, сензор за притисок и други компоненти.
 6. Дополнителна дијагностика: Доколку е потребно, направете дополнителни тестови и дијагностика за да ја утврдите причината за исклученото црево и да ги одредите потребните корективни мерки.

По дијагностицирање и идентификување на проблемот, поправете ги или заменете ги неисправните компоненти за да ја елиминирате причината за кодот P1478.

Дијагностички грешки

При дијагностицирање на DTC P1478, може да се појават следниве грешки:

 1. Прескокнете ја визуелната инспекција: Исклученото црево може да биде видливо при визуелна проверка. Прескокнувањето на овој чекор може да резултира со пропуштање на очигледниот извор на проблемот.
 2. Недоволна проверка на сите црева: Во некои случаи, исклученото или затнато црево може да не е видливо на прв поглед, особено ако е на тешко достапно место. Неуспехот да се проверат сите црева темелно може да резултира со пропуштање на изворот на проблемот.
 3. Граница за откривање проблеми: Механичарот може само да го прочита кодот за грешка и да ја замени пумпата LDP без дополнителна дијагностика. Ова може да резултира со погрешно идентификување и коригирање на проблемот.
 4. Игнорирање на други потенцијални причини: Исклучено или затнато црево може да биде резултат на неколку проблеми, како што се неправилна инсталација, оштетување или корозија. Ненаведени, други потенцијални причини може да резултираат со повторени исклучувања или други проблеми.
 5. Неправилно толкување на податоците: Неточното разбирање на дијагностичките податоци може да доведе до неточни заклучоци за причината за P1478 и неточни препораки за поправка.

За да се избегнат овие грешки, важно е да се изврши целосна и темелна дијагноза на системот EVAP со користење на соодветна опрема и техники. Темелниот и систематски пристап кон дијагнозата ќе помогне да се идентификува точната причина за исклучено или затнато црево и да се спречат непотребните трошоци за поправка.

Колку е сериозен кодот за грешка? P1478?

Шифрата за проблем P1478, што укажува на исклучено или затнато црево во системот за пумпа за откривање истекување EVAP (LDP), иако не е од суштинско значење за безбедноста на возењето, е доста сериозен поради повеќе причини:

 1. Еколошки последици: Исклучено или затнато црево може да доведе до истекување на пареа од горивото во околината, што има негативно влијание врз животната средина. Емисиите на пареа од гориво се еден од главните извори на загадување на воздухот.
 2. Губење на гориво: Истекувањето на пареата од горивото не само што има негативно влијание врз животната средина, туку и резултира со потрошено гориво, што може да ја зголеми потрошувачката и да предизвика дополнителни трошоци за полнење гориво.
 3. Ефикасност на моторот: Неправилното работење на системот EVAP може да влијае на ефикасноста и перформансите на моторот, што може да доведе до лоши перформанси, зголемена потрошувачка на гориво и други проблеми.
 4. Незадоволителни резултати од инспекцијата: Во зависност од прописите и барањата во вашата област, P1478 DTC може да резултира со дефект на проверката, што бара дополнителен напор и трошоци за да се поправи проблемот.
 5. Потенцијална штета: Ако проблемот не се реши, може да предизвика посериозно оштетување на другите компоненти на системот EVAP или дури и на моторот, што бара поскапи поправки.

Иако кодот P1478 не е код за итни случаи, неговата сериозност лежи во неговите потенцијални негативни ефекти врз животната средина, трошоците за гориво, перформансите на возилото и доверливоста.

Која поправка ќе помогне да се елиминира кодот? P1478?

Решавање проблеми DTC P1478 поврзан со затнато или исклучено црево во системот EVAP пумпа за откривање истекување (LDP) може да го бара следново:

 1. Проверка и поврзување затнат или исклучено црево: Првиот чекор е да ги проверите сите црева во системот EVAP и да побарате затнато или исклучено црево. Ако се најде такво црево, треба да се поврзе правилно.
 2. Замена на оштетено црево: Ако цревото е оштетено и не може да се поправи, треба да се замени со ново. Важно е да се осигурате дека новото црево ги исполнува спецификациите на производителот на возилото и е правилно инсталирано.
 3. Проверка на сврзувачки елементи и заптивки: По инсталирањето или заменувањето на цревото, прицврстувачите и заптивките мора да се проверат за да се осигура дека нема можност за понатамошно протекување.
 4. Дијагностика на EVAP систем: Откако цревото е обновено и правилно инсталирано, се препорачува целиот EVAP систем да се дијагностицира со помош на дијагностичка опрема за да се провери дали има други проблеми.
 5. Чистење на грешки: Откако ќе го решите проблемот, треба да ја избришете шифрата за грешка P1478 од меморијата на контролниот модул на возилото користејќи скенер или друга дијагностичка опрема.
 6. Тестирање и контрола: По поправката, треба да го тестирате системот EVAP за да се уверите дека проблемот е целосно решен и дека не се појавиле нови проблеми.

Ако не можете сами да ги завршите овие чекори, се препорачува да контактирате со квалификуван автомеханичар или сервисен центар за професионална дијагноза и поправка.

DTC Volkswagen P1478 Кратко објаснување

Додадете коментар