Опис на DTC P1470
Кодови за грешка OBD2

P1470 (Volkswagen, Audi, Skoda, Seat) EVAP пумпа за откривање истекување (LDP) - дефект на колото

P1470 – Технички опис на шифрата за проблеми OBD-II

Шифрата за проблем P1470 укажува на дефект во колото на пумпата за откривање протекување EVAP (LDP) во возилата Volkswagen, Audi, Skoda и Seat.

Што значи кодот за грешка P1470?

Шифрата за проблем P1470 кај возилата Volkswagen, Audi, Skoda и Seat укажува на проблем со колото на системот за контрола на испарувачките емисии (EVAP) пумпа за откривање истекување (LDP). Системот за контрола на емисиите на испарување (EVAP) е одговорен за намалување на емисиите на пареа на гориво од резервоарот за гас во атмосферата со складирање во резервоарот или испраќање назад во моторот за согорување. Пумпата за откривање истекување (LDP) е одговорна за проверка на системот за истекување на пареа од гориво. Како резултат на оваа неисправност, еколошките перформанси може да се влошат, како и проблеми со поминување на технички преглед.

Шифра на грешка P1470

Можни причини

Кодот за проблем P1470 може да биде предизвикан од неколку причини:

 • Дефект на ЛДП пумпата: Неисправност на самата пумпа за откривање истекување (LDP) може да предизвика појава на оваа грешка. Ова може да биде предизвикано од абење, оштетување или блокирање на пумпата.
 • Електрични проблеми: Скршени жици, кратки споеви или оштетени врски во електричното коло поврзано со пумпата LDP може да предизвикаат P1470.
 • Проблеми со сензори или вентили: Сензорите или вентилите поврзани со системот за контрола на испарувачките емисии (EVAP) може да се неисправни или да имаат проблеми со жици, што исто така може да предизвика појава на оваа грешка.
 • Протекување во системот EVAP: Истекувањето на системот за контрола на емисијата (EVAP) може да предизвика P1470. Ова може да биде предизвикано од оштетени цевки, врски или други компоненти на системот.
 • Проблеми со софтверот или контролниот модул: Понекогаш проблемите со софтверот или контролниот модул на возилото може да предизвикаат појавување на кодот P1470.

За прецизно да ја одредите причината за кодот за грешка P1470, се препорачува да го дијагностицирате возилото користејќи специјализирана опрема или да контактирате со квалификуван автомеханичар.

Кои се симптомите на кодот за грешка? P1470?

Симптомите за кодот P1470 може да варираат во зависност од конкретниот проблем со системот за контрола на испарувачките емисии (EVAP) и може да вклучуваат:

 • Се појавува грешка на контролната табла: Кога е активиран P1470, на вашата контролна табла може да се појави светло „Check Engine“ или друго индикаторско светло, што укажува на проблеми со системот за управување со моторот.
 • Нестабилни перформанси на моторот: Проблемите со системот за контрола на испарувањето може да предизвикаат неправилно работење на моторот, вклучувајќи штракање, грчеви или грубо работење.
 • Влошување на економичноста на горивото: Проблемите со системот EVAP може да резултираат со зголемена потрошувачка на гориво поради неправилно управување со испарувањето и пареата на горивото.
 • Мирис на гориво: Протекување во системот EVAP може да предизвика мирис на гориво околу возилото, особено по полнење гориво.
 • Проблеми со полагање технички преглед: Во некои региони, проблемите со системот за контрола на испарувањето може да резултираат со дефект на инспекцијата поради високите нивоа на емисии на пареа од горивото.
 • Влошување на еколошките индикатори: Прекршувањата во системот за контрола на испарувањето може да доведат до зголемени емисии на штетни материи во животната средина, што може да влијае на еколошката чистота на возилото.

Запомнете дека овие симптоми може да се манифестираат различно во зависност од видот на проблемот со EVAP и други фактори, затоа се препорачува да се консултирате со квалификуван автомеханичар за точна дијагноза и поправка на проблемот.

Како да дијагностицирате код за дефект P1470?

За да ја дијагностицирате грешката P1470, важно е да следите одредени чекори:

 1. Проверка на кодови за грешки: Користете OBD-II дијагностички скенер за да ги прочитате шифрите за грешки од ECU на возилото. Шифрата P1470 ќе укаже на проблем со системот за контрола на испарувањето EVAP.
 2. Визуелна инспекција: Проверете ги компонентите на системот за контрола на испарувањето EVAP, како што се цевките, приклучоците и вентилите за видливи оштетувања или протекување.
 3. Проверка на електричното коло: Проверете го електричното коло поврзано со пумпата за откривање истекување (LDP) за отворени жици, кратки споеви или оштетени врски. Користете мултиметар за да го проверите отпорот и да извршите тестови за краток спој.
 4. Тестирање на ЛДП пумпа: Проверете ги перформансите на пумпата за откривање истекување (LDP) со помош на специјализирана опрема за дијагностика на возила. Ова може да вклучува тестирање на притисокот или проверка на работата на пумпата.
 5. Дијагностика на истекување: Користете машина за чад или други методи за да откриете протекување во системот за контрола на испарувањето EVAP. Ова ќе помогне да се одреди локацијата и причината за протекување што може да го предизвика кодот P1470.
 6. Проверка на сензори и вентили: Проверете ја функционалноста на сензорите и вентилите поврзани со системот за контрола на испарувањето EVAP за неисправности или грешки.
 7. Проверка на софтверот и контролниот модул: Доколку е потребно, проверете го софтверот и контролниот модул на возилото за грешки или неисправности што може да предизвикаат P1470.

Откако ќе заврши дијагностиката, направете ги потребните поправки или заменете ги компонентите врз основа на идентификуваните проблеми. Ако не сте сигурни во вашите вештини или искуство, најдобро е да контактирате со квалификуван автомеханичар.

Дијагностички грешки

При дијагностицирање на DTC P1470, може да се појават следниве грешки:

 • Прескокнување на дијагностика на електрични кола: Неправилно исклучување на електричен проблем, како што е скршена жица или неисправна врска, може да доведе до погрешна дијагноза на другите компоненти на системот.
 • Неправилно откривање на истекување: Проблемот P1470 може да биде предизвикан не само од неисправна пумпа за откривање истекување (LDP), туку и од други проблеми во системот за контрола на испарувањето EVAP, како што се протекување или неисправни вентили и сензори. Прескокнување на тест за истекување или погрешно толкување на резултатите од тестот може да доведе до погрешна дијагноза.
 • Недоволно тестирање на софтверот и контролниот модул: Игнорирањето на можните проблеми со софтверот или контролниот модул на возилото може да резултира со погрешна дијагноза и пропуштање потенцијални причини за кодот P1470.
 • Проблеми со дијагностичка опрема: Користењето неквалитетна или застарена дијагностичка опрема може да резултира со неправилно читање на шифрите за грешки или несигурни резултати од тестот, што ја отежнува точната дијагноза.
 • Недоволна стручност или искуство: Неправилно толкување на дијагностичките резултати поради недоволно искуство или знаење може да доведе до погрешни заклучоци и неточни поправки.
 • Проблеми со самодијагностика: Понекогаш, сопствениците на автомобили се обидуваат сами да го дијагностицираат проблемот користејќи онлајн инструкции или форуми, што може да доведе до неправилно утврдување на причината за грешката и неточни поправки.

За да се спречат овие грешки, важно е да се следи правилната дијагностичка процедура и да се користи висококвалитетна опрема за дијагностика на возила.

Колку е сериозен кодот за грешка? P1470?

Шифрата на проблемот P1470, иако укажува на проблем со системот за контрола на испарувањето EVAP, обично не е критичен или екстремно сериозен, но важно е внимателно да се разгледа и исправи бидејќи може да предизвика неколку негативни последици:

 • Влошување на економичноста на горивото: Проблемите со системот за контрола на испарувањето може да резултираат со зголемена потрошувачка на гориво бидејќи системот не може правилно да управува со емисиите на испарување и испарувањата.
 • Еколошки последици: Проблемите со системот EVAP може да доведат до зголемени емисии на штетни материи во атмосферата, што има негативно влијание врз животната средина.
 • Проблеми со полагање технички преглед: Во многу области, проблемите со системот за контрола на испарувањето може да резултираат со неуспешна проверка или контролен тест поради високите нивоа на емисии на испарување на горивото.
 • Потенцијални дополнителни проблеми: Иако самиот код P1470 може да биде релативно помал, неговата причина може да биде поврзана со посериозни проблеми со системот EVAP или другите компоненти на возилото.

Севкупно, иако кодот за проблеми P1470 не е исклучително сериозен во споредба со некои други кодови за дефекти, треба внимателно да се разгледа и коригира за да се избегнат потенцијални проблеми со економичноста на горивото, емисиите и проверката на возилото.

Која поправка ќе помогне да се елиминира кодот? P1470?

Решавањето на кодот за проблем P1470 може да бара неколку чекори, во зависност од специфичната причина за грешката, некои можни методи за поправка вклучуваат:

 1. Замена на пумпа за откривање истекување (LDP).: Ако LDP пумпата е неисправна или оштетена, мора да се замени. Новата пумпа мора да се инсталира според препораките на производителот.
 2. Поправка или замена на електрично коло: Ако проблемот се должи на скршени жици, кратки споеви или други електрични проблеми, потребна е поправка или замена на поврзаните компоненти на електричното коло.
 3. Поправање на протекување во системот EVAP: Ако проблемот се должи на протекување во системот за контрола на испарувањето EVAP, протекувањето мора да се најде и да се поправи. Ова може да вклучува замена на оштетените цевки или компоненти на системот.
 4. Замена на сензори или вентили: Ако грешката е предизвикана од неисправни сензори или вентили во системот EVAP, тие треба да се заменат или прилагодат според препораките на производителот.
 5. Ажурирање на софтверот или контролниот модул: Во некои случаи, проблемот може да е поврзан со софтверот или контролниот модул на возилото. Во овој случај, можеби ќе треба да го ажурирате софтверот или да извршите други процедури за да го решите проблемот.

По извршувањето на потребните поправки, се препорачува да се тестира системот и да се исчисти меморијата за грешки со помош на дијагностички скенер OBD-II за да се осигура дека проблемот е целосно решен. Ако немате искуство или потребна опрема, подобро е да контактирате со квалификуван автомеханичар за да изврши поправка.

DTC Volkswagen P1470 Кратко објаснување

Додадете коментар