Опис на DTC P1414
Кодови за грешка OBD2

P1414 (Volkswagen, Audi, Skoda, Seat) Систем за секундарно довод на воздух (AIR), банка 2 - откриено е истекување

P1414 – Технички опис на шифрата за проблеми OBD-II

Шифрата за проблем P1414 покажува дека е откриено истекување во системот за секундарно довод на воздух (AIR), банка 2, во возилата Volkswagen, Audi, Skoda, Seat.

Што значи кодот за грешка P1414?

Шифрата за проблем P1414 покажува дека е откриено истекување во системот за секундарно вбризгување воздух (AIR), банка 2, во системот за управување со моторот на возилата Volkswagen, Audi, Skoda и Seat. Секундарниот систем за воздух игра важна улога во процесот на согорување на моторот, особено во ладни услови кога на моторот му е потребен дополнителен воздух за ефикасно да го согорува горивото. Протекувањето во системот за секундарно воздух може да резултира со недоволно проток на воздух кон моторот, што може да предизвика лоши перформанси на моторот, зголемена потрошувачка на гориво и зголемени емисии.

Шифра на грешка P1414

Можни причини

Неколку можни причини за кодот за проблеми P1414:

 • Оштетени или истрошени компоненти: Цевките, приклучоците, вентилите или сензорите што го сочинуваат системот за секундарно воздух може да се оштетат, истрошат или напукнат, предизвикувајќи протекување.
 • Неисправен вентил за секундарен воздух: Ако секундарниот вентил за воздух не се затвори целосно или има лабава врска, може да предизвика истекување на воздух.
 • Протекување во вакуумскиот засилувач: Проблемите со вакуумскиот систем што го напојува секундарниот систем за воздух може да предизвикаат и протекување на воздух.
 • Проблеми со електричните приклучоци: Лошите или расипани електрични врски може да предизвикаат дефект на компонентите на системот за секундарно воздух.
 • Истекување во системот за довод или издувни гасови: Протекување воздух во системот за довод или издувни гасови, исто така, може да предизвика P1414 бидејќи може да создаде нерамнотежа во протокот на воздух.
 • Проблеми со сензорите: Неисправни или неисправни сензори кои го следат системот за секундарно воздух може да произведат лажни сигнали, предизвикувајќи P1414 код.

Овие можни причини треба да се земат предвид за време на дијагнозата и поправката за прецизно да се идентификува и поправи проблемот.

Кои се симптомите на кодот за грешка? P1414?

Со DTC P1414, возачот може да ги забележи следниве симптоми:

 • Проверете го вклученото светло на моторот: Ова е еден од најочигледните симптоми што укажува на можна неисправност во системот за управување со моторот. Кога ќе се појави P1414, контролниот систем на возилото го снима проблемот и го активира светлото за проверка на моторот на контролната табла.
 • Нестабилни перформанси на моторот: Протекување во секундарниот систем за довод на воздух може да предизвика нестабилност на моторот. Ова може да се манифестира како невообичаени флуктуации на брзината во мирување, грчеви, па дури и исклучување на моторот.
 • Зголемена потрошувачка на гориво: Протекување во системот за секундарно воздух може да резултира со недоволно согорување на горивото во цилиндрите, што може да резултира со зголемена потрошувачка на гориво.
 • Влошување на карактеристиките на животната средина: Ако системот за секундарен воздух не функционира правилно поради истекување, тоа може да резултира со зголемени емисии на издувни гасови, како што се азотни оксиди (NOx), што може негативно да влијае на еколошките перформанси на возилото.
 • Губење на моќта: Недоволното влегување на воздух во моторот поради истекување може да резултира со губење на моќноста и лоши вкупни перформанси на возилото.

Ако ги забележите овие симптоми, се препорачува да контактирате со квалификуван автомеханичар за дијагноза и поправка. Неисправноста поврзана со истекување во секундарниот систем за довод на воздух бара внимание и навремено решавање за да се избегнат дополнителни проблеми со работата на моторот.

Како да дијагностицирате код за дефект P1414?

За да го дијагностицирате DTC P1414, следете ги овие чекори:

 1. Скенирање на кодови за проблеми: Користете дијагностички скенер за да го скенирате системот за управување со моторот за шифри за проблеми, вклучувајќи го и P1414. Ова ќе обезбеди информации за проблемот и неговата локација.
 2. Визуелна инспекција: Проверете ги компонентите на системот за секундарен воздух, вклучувајќи ги цевките, врските, вентилите и сензорите, за видливи оштетувања, пукнатини или протекување.
 3. Проверка на притисокот во системот: Проверете го притисокот во системот на секундарниот воздух со помош на манометар или специјализирана дијагностичка опрема. Протекувањето може да предизвика пад на притисокот.
 4. Проверка на вентили и сензори: Проверете ја состојбата и работата на секундарните вентили за воздух, како и сензорите кои ја контролираат нивната работа. Проверете дали вентилите се затвораат и отвораат правилно и дека сензорите ги испраќаат точните сигнали.
 5. Проверка на вакуумскиот систем: Проверете ги цревата за вакуум, вентилите и засилувачите што го контролираат системот за секундарен воздух за протекување или дефекти.
 6. Проверка на електрични приклучоци: Проверете ги жиците и електричните приклучоци поврзани со компонентите на системот за секундарно воздух за прекини, корозија или други проблеми.
 7. Користење на тестер за чад: Доколку е потребно, може да се користи тестер за чад за лоцирање на протекување во системот за довод на воздух.

Откако ќе ја извршите дијагностиката и ќе ја идентификувате причината за кодот P1414, можете да започнете со потребните чекори за поправка за да го решите проблемот. Ако го немате потребното искуство или опрема, подобро е да контактирате со професионален автомеханичар или автомеханичар за дијагностика.

Дијагностички грешки

При дијагностицирање на DTC P1414, може да се појават следниве грешки:

 • Нецелосно скенирање на системот: Грешката може да се појави ако сите системи на возилото не се скенирани, што може да резултира со пропуштање на други поврзани проблеми.
 • Погрешно толкување на податоците од дијагностички скенер: Неискусните техничари може погрешно да ги протолкуваат податоците добиени од дијагностичкиот скенер, што може да резултира со погрешна дијагноза.
 • Недоволна проверка на компонентите на системот за воздух: Треба да се изврши целосна проверка на компонентите на секундарниот систем за воздух, вклучувајќи вентили, цевки, сензори и области за поврзување, за да се детектираат протекување.
 • Игнорирање на други проблеми: Протекување во системот на секундарниот воздух може да се должи на други проблеми како што се оштетени сензори, неисправни системи за вакум, па дури и истекување во системот за довод. Потребно е внимателно да се проверат сите можни причини за да се исклучат.
 • Неправилно тестирање: Неправилното тестирање на компоненти како што се EGR вентилите или вакуумските засилувачи може да доведе до неточни заклучоци за причините за кодот P1414.
 • Прескокнете ја визуелната инспекција: Визуелната проверка на системот за довод на воздух може да открие очигледни проблеми, како што се пукнатини или оштетувања, што може да ги пропушти стандардната дијагностика.

Генерално, за да се избегнат овие грешки, важно е да се следат стандардните дијагностички процедури, темелно да се проверат сите компоненти и да се применат соодветни методи за тестирање.

Колку е сериозен кодот за грешка? P1414?

Шифрата за проблем P1414, што укажува на истекување во системот за секундарно вбризгување воздух (AIR), може да биде сериозна, иако не е итен случај. Еве зошто заслужува внимание:

 • Можни последици за моторот: Протекување во секундарниот систем за довод на воздух може да предизвика нестабилност на моторот, губење на моќноста и зголемена потрошувачка на гориво. Ако проблемот не се реши, може да предизвика дополнително оштетување или абење на моторот.
 • Еколошки последици: Протекување во секундарниот воздушен систем може да доведе до зголемени емисии на штетни материи како што се азотни оксиди (NOx), што има негативно влијание врз животната средина и може да го привлече вниманието на регулаторите.
 • Потенцијални проблеми со техничкиот прегледЗабелешка: Во некои области, возилото со активирано светло за проверка на моторот може да не помине на проверка, што може да резултира со привремени непријатности за сопственикот на возилото и потреба од дополнителни поправки.

Иако P1414 не е критична состојба, тоа бара внимателно разгледување и брза резолуција за да се избегнат дополнителни проблеми со перформансите на моторот и да се обезбеди безбедност и ефикасност на возилото.

Која поправка ќе помогне да се елиминира кодот? P1414?

За да го решите DTC P1414, извршете ги следните чекори за поправка:

 1. Проверка и замена на оштетените компоненти: Првиот чекор е визуелно да го проверите секундарниот воздушен систем за оштетување, пукнатини, абење или други дефекти. Оштетените или истрошените компоненти како што се цевките, врските, вентилите или сензорите што предизвикуваат истекување треба да се заменат.
 2. Замена на секундарниот вентил за воздух: Доколку се открие дека вентилот за секундарен воздух не се затвора правилно или има лабава врска, треба да се замени со нов за да се спречи понатамошно истекување.
 3. Поправка или замена на оштетените области на системот: Во зависност од локацијата на истекувањето, може да биде потребно да се поправат или заменат оштетените делови од системот за довод на воздух, како што се цевки или конектори.
 4. Проверка и обновување на вакуумскиот систем: Проверете ја состојбата на вакуумскиот систем одговорен за работата на секундарниот систем за довод на воздух. Заменете ги оштетените или истрошените компоненти доколку е потребно.
 5. Проверка на електричните врски и замена на сензорите: Проверете ги електричните приклучоци во доводот за воздух за прекини или корозија и заменете ги неисправните сензори доколку се најдат.
 6. Дополнителна дијагностика и тестирање: По завршувањето на поправките, тестирајте го возењето и повторно тестирајте со помош на алатка за скенирање за да се уверите дека P1414 повеќе не се појавува и дека системот за воздух работи правилно.

Доколку го немате потребното искуство или опрема, се препорачува да контактирате со квалификуван автомеханичар или автомеханичар за дијагноза и поправка.

Како да ги прочитате шифрите за дефекти на Фолксваген: Водич чекор-по-чекор

Додадете коментар