Опис на DTC P1314
Кодови за грешка OBD2

P1314 (Volkswagen, Audi, Skoda, Seat) Контрола на палење, цилиндар 12 – отворено коло

P1314 – Технички опис на шифрата за проблеми OBD-II

Шифрата за проблем P1314 означува отворено коло во колото за контрола на палењето на цилиндарот 12 на моторот во возилата Volkswagen, Audi, Skoda и Seat.

Што значи кодот за грешка P1314?

Шифрата за проблем P1314 укажува на отворен проблем во колото за контрола на палењето на цилиндарот 12 на моторот. Во системот за палење, секој цилиндар има свое индивидуално контролно коло, кое вклучува калем за палење, жици, свеќичка и други компоненти. Отвореното коло значи дека електричното поврзување што го обезбедува сигналот за контрола на палењето за цилиндерот 12 е прекинато или неисправно. Ова може да резултира со недостаток на искра кај свеќичката во соодветниот цилиндар, што пак може да предизвика неправилно палење на мешавината воздух-гориво и проблеми со перформансите на моторот, како што се губење на моќност, грубо празен òд и зголемена потрошувачка на гориво.

Шифра на грешка P1314

Можни причини

Можни причини за DTC P1314:

 • Неисправна калем за палење: Проблемите со калемот за палење, одговорен за создавање на искрата за цилиндерот 12, може да предизвикаат отворено коло. Ова може да биде предизвикано од оштетена калем, краток спој или проблеми со жиците.
 • Оштетени жици или конектори: Жиците што го поврзуваат калемот за палење со ECU (електронска контролна единица) или други компоненти на системот за палење може да се оштетат, скршат или скршат поради механичко оштетување или корозија. Може да се оштетат и конекторите во кои се вметнати.
 • Проблеми со ECU: Неисправност на самата ECU, која го контролира палењето на моторот, може да доведе до отворено коло. Ова може да биде предизвикано од оштетени компоненти во уредот, софтверски грешки или електрични проблеми.
 • Проблеми со сензорите: Неисправен сензор за положба на коленестото вратило или други сензори потребни за правилна контрола на палењето може да предизвикаат отворено коло.
 • Оштетени жици: Жиците што минуваат низ моторот или другите делови на возилото може да се оштетат поради вибрации, топлина или други фактори. Ова може да доведе до отворено коло во колото за контрола на палењето.
 • Проблеми со заземјување: Неправилното заземјување или проблеми со заземјувањето може да предизвикаат проблеми во колото за контрола на палењето, вклучително и отворено.
 • Механичко оштетување на моторот: Оштетување или дефект во внатрешноста на моторот, како што е оштетен клип или вентил, може да предизвика проблеми со контролата на палењето и да доведе до отворено коло.

За прецизно да се утврди причината, се препорачува да се спроведе сеопфатна дијагноза на системот за палење и сродните компоненти на возилото.

Кои се симптомите на кодот за грешка? P1314?

Симптомите за DTC P1314 може да го вклучуваат следново:

 • Губење на моќта: Отвореното коло во колото за контрола на палењето на цилиндарот 12 може да резултира со губење на моќноста на моторот. Ова може да се манифестира со слабо забрзување или бавно реагирање на притискање на педалата за гас.
 • Нестабилен неактивен: Ако колото за контрола на палењето е прекинато, моторот може да доживее нестабилно празен òд, вклучително и пловечка брзина или дури и исклучување кога е запрен.
 • Зголемена потрошувачка на гориво: Неправилната контрола на палењето може да резултира со неефикасно согорување на горивото, што пак може да ја зголеми потрошувачката на гориво на возилото.
 • Работи на ладен мотор: Ако колото за палење на цилиндарот 12 е прекинато, моторот може да има проблеми со палењето или може да работи неправилно пред да ја достигне оптималната работна температура.
 • Движење или тресење на моторот: Ако смесата воздух/гориво во цилиндарот 12 не е правилно запалена, моторот може да трепка или да се тресе за време на работата.
 • Проверете дали моторот свети на таблата со инструменти: Шифрата за проблем P1314 го активира Check Engine, што укажува на проблем со системот за палење и бара дијагноза.

Ако ги почувствувате овие симптоми, се препорачува да контактирате со квалификуван автомеханичар за да го дијагностицира и поправи проблемот.

Како да дијагностицирате код за дефект P1314?

За да го дијагностицирате DTC P1314, следете ги овие чекори:

 1. Проверете го светлото на моторот: Прво, треба да го поврзете скенерот OBD-II со дијагностичката порта на возилото и да проверите дали има код за грешка P1314. Ова ќе осигури дека кодот за грешка одговара на отворено коло во колото за контрола на палењето на цилиндарот 12.
 2. Проверка на жици и конектори: Проверете ги жиците и конекторите што го поврзуваат калемот за палење на цилиндарот 12 со ECU (електронска контролна единица) и другите компоненти на системот за палење. Проверете дали жиците не се оштетени и дека се добро поврзани.
 3. Проверка на калем за палење: Проверете ја работата на калемот за палење за цилиндарот 12. Ако е потребно, заменете го калемот за палење.
 4. Проверете го ECU: Проверете ја работата на ECU и неговите врски. Погрижете се да нема видливи оштетувања, корозија или прегревање. Доколку е потребно, тестирајте го ECU со помош на дијагностички скенер или други специјализирани алатки.
 5. Проверка на сензорите: Проверете ја работата на сензорите потребни за правилна контрола на палењето, како што е сензорот за положба на коленестото вратило. Проверете дали функционираат правилно и да не предизвикуваат проблеми со контролата на палењето.
 6. Проверка на заземјување: Проверете ја состојбата на заземјувањето на системот за палење. Проверете дали земјата е добро поврзана и без корозија.
 7. Изведување на тест возење: По завршувањето на горенаведените чекори, се препорачува да се спроведе тест возење за да се провери работата на моторот и да се елиминираат симптомите.

Ако не сте сигурни во вашите вештини или искуство, подобро е да контактирате со квалификуван автомеханичар или автомеханичар за да го дијагностицирате и поправите проблемот.

Дијагностички грешки

При дијагностицирање на DTC P1314, може да се појават следниве грешки:

 • Погрешно толкување на кодот за грешка: Понекогаш механичарот може погрешно да го протолкува значењето на кодот за грешка P1314, што може да доведе до погрешна дијагноза и замена на непотребните компоненти.
 • Неправилно управување со симптомите: Некои механичари може да се фокусираат само на елиминирање на симптомите без да се изврши целосна дијагноза. Ова може да обезбеди привремено решение за проблемот, но не и вистински да го реши.
 • Другите компоненти се неисправни: Отвореното коло за контрола на палењето со цилиндар 12 може да биде предизвикано не само од неисправно коло или калем за палење, туку и од други проблеми како што се оштетени жици, сензори, па дури и неисправни ECU. Пропуштањето на овие можни причини може да доведе до погрешна дијагноза.
 • Игнорирање на други кодови за грешка: Ако има повеќе шифри за грешка, механичарот може да се фокусира само на кодот P1314, игнорирајќи ги другите грешки кои исто така може да влијаат на перформансите на системот за палење и на моторот како целина.
 • Неправилна корекција на корозија и оштетување: Ако проблемот е предизвикан од корозија или оштетување на жиците, неправилната или недоволната корекција може да резултира со привремено решение на проблемот или може да предизвика проблемот да се појави повторно.

За успешно дијагностицирање и решавање на кодот P1314, мора внимателно да ги следите сите аспекти на дијагнозата, да ги разгледате можните причини и да обезбедите сеопфатен пристап за решавање на проблемот.

Колку е сериозен кодот за грешка? P1314?

Шифрата за проблем P1314 може да биде сериозна за нормалното функционирање на моторот. Проблем со системот за палење може да предизвика грубост на моторот, губење на моќност, зголемена потрошувачка на гориво и други проблеми кои можат да влијаат на перформансите и безбедноста на вашето возило.

Ако кодот P1314 се игнорира или не се коригира, тоа може да доведе до посериозни последици како што се оштетување на калемот за палење, сензори, па дури и оштетување на моторот поради неправилно палење на смесата. Затоа, се препорачува веднаш да контактирате со квалификуван автомеханичар за да го дијагностицира и поправи проблемот кога ќе се појави кодот P1314 за да спречите можни сериозни последици.

Која поправка ќе помогне да се елиминира кодот? P1314?

За да го решите DTC P1314, што укажува на отворено коло за контрола на палењето за цилиндерот 12, следете ги овие чекори:

 1. Проверка и замена на калем за палење: Се препорачува прво да се провери состојбата и работата на калемот за палење за цилиндарот 12. Ако серпентина е неисправна или оштетена, треба да се замени.
 2. Проверка и обновување на жици: Проверете ја состојбата на жиците што го поврзуваат калемот за палење со ECU и другите компоненти на системот за палење. Заменете ги или поправете ги оштетените жици.
 3. Проверка и замена на сензори: Проверете ја состојбата и работата на сензорите потребни за правилна контрола на палењето, како што е сензорот за положба на коленестото вратило. Заменете ги сензорите доколку е потребно.
 4. Проверка и замена на ECU: Ако другите компоненти на системот за палење работат правилно, но проблемот опстојува, самата ECU може да е неисправна. Во овој случај, се препорачува да се замени.
 5. Проверка на заземјување: Проверете дали е правилно заземјувањето на системот за палење. Заменете или вратете го оштетеното заземјување.
 6. Тестирање и конфигурација: По поправка, се препорачува системот за палење да се тестира и прилагоди за да се обезбеди правилна работа.

Нека го дијагностицира и поправи кодот P1314 кај квалификуван автомеханичар или автомеханичар. Само искусен техничар ќе може правилно да ја утврди причината за дефектот и да ги изврши соодветните поправки.

Како да ги прочитате шифрите за дефекти на Фолксваген: Водич чекор-по-чекор

Додадете коментар