Опис на кодот за грешка P1078.
Кодови за грешка OBD2

P1078 (Volkswagen, Audi, Skoda, Seat) Lambda регулатива, банка 4: прекумерно збогатување на смесата во системот

P1078 – Технички опис на шифрата за проблеми OBD-II

Шифрата за проблем P1078 укажува на проблеми со регулацијата на ламбда (банка 4) во системот за довод на моторот во возилата Volkswagen, Audi, Skoda, Seat.

Што значи кодот за грешка P1078?

Шифрата за проблем P1078 укажува на проблем со системот за контрола на ламбда, поточно пребогата смеса во системот, банка 4. Контролата на ламбда е одговорна за контролирање на содржината на кислород во издувните гасови на моторот. Го регулира односот воздух-гориво за да обезбеди оптимално согорување во цилиндрите на моторот. Премногу богата смеса значи дека смесата содржи премногу гориво во однос на воздухот. Ова може да доведе до неефикасно согорување на горивото, губење на моќноста на моторот, влошување на еколошките перформанси и оштетување на катализаторот поради прегревање.

Шифра за дефект P1078.

Можни причини

Некои можни причини за кодот за проблем P1078:

 • Неисправен сензор за кислород (ламбда сонда): Една од главните причини може да биде дефект на сензорот за кислород, кој погрешно ја чита содржината на кислород во издувните гасови, што доведува до неправилно прилагодување на мешавината гориво-воздух.
 • Проблеми со системот за вбризгување гориво: Проблемите со системот за вбризгување гориво, како што се неисправни инјектори или притисок на горивото, може да резултираат со нерамномерно или прекумерно прскање на горивото, предизвикувајќи богата смеса.
 • Дефекти во системот за палење: Проблемите со системот за палење, како што се неисправни свеќички, калеми за палење или жици, може да предизвикаат мешавината воздух/гориво да не изгори правилно, што може да предизвика смесата да стане премногу богата.
 • Протекување на влезниот воздух: Протекувањето на влезниот воздух помеѓу сензорот за масен проток на воздух (MAF) и цилиндрите на моторот може да предизвика погрешно читање на волуменот на влезниот воздух, што резултира со пребогата смеса.
 • Проблеми со контролниот модул на моторот (ECU): Неисправностите во контролниот модул на моторот, кој ја регулира мешавината гориво-воздух, може да доведат до неправилно функционирање на системот за контрола на ламбда и да предизвикаат пребогата смеса.

Ова се само неколку можни причини. За точно да се утврди причината за прекумерно збогатување на смесата, се препорачува да се спроведе детална дијагностика со помош на дијагностички скенер и други алатки.

Кои се симптомите на кодот за грешка? P1078?

Симптомите за DTC P1078 може да го вклучуваат следново:

 • Губење на моќта: Преголемото збогатување на смесата може да предизвика губење на моќноста на моторот, особено при забрзување или на нагорнини.
 • Нестабилен неактивен: Нерамномерното согорување поради преголемото богатство може да предизвика грубо празен од моторот.
 • Невообичаени издувни гасови: Преголемото збогатување на смесата може да резултира со зголемени емисии на штетни материи во издувните гасови, што може да предизвика издувните гасови да имаат необична боја или мирис.
 • Зголемена потрошувачка на гориво: Преголемото богатство на смесата може да доведе до зголемена потрошувачка на гориво поради неправилно согорување на мешавината гориво-воздух.
 • Појавување на код за грешка и активирање на Check Engine: Кога системот за контрола на ламбда ќе открие богата смеса, може да го активира светлото за проверка на моторот и да го зачува DTC P1078 во контролниот модул на моторот.

Овие симптоми може да се појават во различни степени во зависност од специфичната причина за богатата смеса и состојбата на моторот. Ако забележите некој од овие знаци, се препорачува веднаш да контактирате со квалификуван техничар за да го дијагностицирате и поправите проблемот.

Како да дијагностицирате код за дефект P1078?

За да го дијагностицирате DTC P1078, можете да ги следите овие чекори:

 1. Проверка на кодот за грешка: Прво треба да ја поврзете алатката за дијагностичко скенирање со автомобилот и да го проверите кодот за грешка P1078. Ова ќе го потврди проблемот и ќе обезбеди насока за понатамошна дијагноза.
 2. Проверка на сензорот за кислород (ламбда сонда): Проверете ја работата на сензорот за кислород во системот (банка 4). Користете алатка за скенирање за да ги следите податоците од сензорот за кислород и да бидете сигурни дека тие функционираат правилно.
 3. Проверка на системот за вбризгување гориво: Проверете ја состојбата на инјекторите за гориво и притисокот на горивото. Проверете дали инјекторите правилно го прскаат горивото и дали притисокот во системот за гориво е во рамките на спецификациите на производителот.
 4. Проверка на системот за палење: Проверете ја состојбата на свеќичките, калемите за палење и жиците. Проверете дали палењето се случува правилно и дека нема погрешни палење.
 5. Проверка за протекување на влезниот воздух: Проверете дали има протекување на влезниот воздух помеѓу сензорот за масен проток на воздух (MAF) и цилиндрите на моторот. Протекувањето на влезниот воздух може да предизвика неправилно читање на волуменот на влезниот воздух, што може да предизвика смесата да стане пребогата.
 6. Проверка на контролниот модул на моторот (ECU): Проверете го контролниот модул на моторот за грешки и неисправности во софтверот. Трепкајте или заменете ја ECU ако е потребно.
 7. Дополнителни тестови и проверки: Изведете дополнителни тестови и проверки во зависност од спецификациите на производителот и специјалистичките препораки.

Откако проблемот е дијагностициран и коригиран, треба да се изврши тест возење и повторна дијагноза за да се потврди дека поправката е успешна и дека нема дополнителни проблеми. Ако проблемот продолжи, може да биде потребна дополнителна дијагноза или упатување до специјалист.

Дијагностички грешки

При дијагностицирање на DTC P1078, можни се следниве грешки:

 • Игнорирање на сензорот за кислород: Една вообичаена грешка е игнорирањето на сензорот за кислород (ламбда сонда) како потенцијална причина за проблемот. Неисправниот сензор за кислород може да биде главната причина за пребогата смеса, затоа прво треба да се провери неговата работа.
 • Недоволна проверка на системот за вбризгување гориво: Проблемите со инјекторите за гориво или притисокот на горивото исто така може да предизвикаат смесата да стане премногу богата. Неправилно проверување на овие компоненти може да резултира со погрешна дијагноза и неисправни поправки.
 • Пропуштање на доводниот воздух протекување: Протекувањето на влезниот воздух помеѓу сензорот за масен проток на воздух (MAF) и цилиндрите на моторот може да предизвикаат погрешно читање на волуменот на влезниот воздух, што може да резултира со пребогата смеса. Протекувањето на влезниот воздух мора внимателно да се провери.
 • Неправилно толкување на податоците од дијагностички скенер: Некои дијагностички скенери може погрешно да ги протолкуваат податоците или погрешно да укажат на причината за проблемот. Важно е да се пристапи кон дијагностичките резултати со разбирање и да се анализираат во контекст на другите индикатори.
 • Игнорирање на дополнителни тестови и проверки: Дијагностицирањето на кодот P1078 може да бара дополнителни тестови и проверки, како што се проверка на системот за палење, притисокот на горивото, филтерот за воздух и другите компоненти. Игнорирањето на овие проверки може да резултира со пропуштање на скриените проблеми.

Генерално, за успешно дијагностицирање и решавање на кодот за проблеми P1078, важно е да се преземе сеопфатен пристап и темелно да се проверат сите можни причини за проблемот.

Колку е сериозен кодот за грешка? P1078?

Шифрата за проблем P1078, што покажува дека смесата во системот за контрола на ламбда (банка 4) е премногу богата, може да се смета за доста сериозна. Еве неколку причини зошто е тоа така:

 • Потенцијални проблеми со моторот: Преголемото богатство на смесата може да доведе до неефикасно согорување на горивото во цилиндрите на моторот. Ова може да предизвика губење на моќноста, влошување на динамиката и општа нестабилност на моторот.
 • Влошување на еколошките индикатори: Премногу збогатена смеса може да доведе до зголемени емисии на штетни материи во издувните гасови, што негативно влијае на еколошката чистота на автомобилот.
 • Оштетување на катализаторот: Преголемото збогатување на смесата може да предизвика прегревање на катализаторот, што пак може да доведе до оштетување или дефект. Ова може да стане сериозен проблем кој бара замена на катализаторот.
 • Потенцијални импликации за други системи: Нерамномерното согорување на смесата може негативно да влијае на работата на другите системи на возилото, како што се системот за палење, системот за издувни гасови, системот за ладење, па дури и работата на моторот како целина.

Врз основа на горенаведеното, можеме да заклучиме дека кодот за проблеми P1078 бара итно внимание и дијагноза за да се спречат можни сериозни проблеми со возилото. Неопходно е да се контактирате со квалификуван специјалист за да се елиминира навремено.

Која поправка ќе помогне да се елиминира кодот? P1078?

Поправките потребни за да се реши DTC P1078 ќе зависат од специфичната причина за проблемот, некои можни решенија за овој проблем вклучуваат:

 1. Замена на сензорот за кислород (ламбда сонда): Ако проблемот се должи на неисправен сензор за кислород, тогаш треба да го замените со нов. Се препорачува да се користат оригинални резервни делови или висококвалитетни аналози.
 2. Поправка или замена на компонентите на системот за вбризгување гориво: Ако смесата е пребогата поради неисправни инјектори за гориво или притисок на горивото, тие мора да се проверат и, доколку е потребно, да се поправат или заменат.
 3. Наоѓање и поправка на протекување на влезниот воздух: Ако проблемот е предизвикан од протекување на доводниот воздух, ќе треба да ги лоцирате и поправите протекувањата и да ги замените или поправите оштетените заптивки или компонентите на системот за довод.
 4. Поправка или замена на контролниот модул на моторот (ECU): Ако проблемот се должи на неисправен контролен модул на моторот, тој ќе треба да се поправи или замени. Ова може да бара програмирање на нов модул за одредено возило.
 5. Дополнителни мерки: Во зависност од дијагностичките резултати, може да бидат потребни дополнителни чекори за да се поправи проблемот. На пример, замена на свеќички, калеми за палење или други компоненти кои влијаат на квалитетот на смесата.

Важно е да се спроведе дијагностика со помош на специјализирана опрема и да се утврди конкретната причина за дефектот пред да започнете со поправки. Се препорачува да контактирате со квалификуван автомеханичар или сервисен центар за поправка.

Како да ги прочитате шифрите за дефекти на Фолксваген: Водич чекор-по-чекор

Додадете коментар